ЗНАНИЕТО ДАВА СИЛАТА ДА КОНТРОЛИРАШ ЗДРАВЕТО СИ

Лабораторната диагностика е отдавна на предния фронт на медицината и осигурява по-голямата част от диагнозата на заболяването.

Лабораторните тестове създават връзката между симптомите, правилната диагноза и лечение на много състояния и болести.

Едновременно с това, съвременните пациенти, все по-често желаят да си партнират активно със здравните специалисти и да дават своето информирано съгласие за провежданите диагностични процедури и за лечението.

Блогът на Synevo е създаден, за да Ви помогне да разберете по-добре някои състояния, какви са актуалните препоръки за лабораторен скрининг при тях, диагностичните панели за доказване на болестите и тестовете за проследяване на ефекта от лечението. Не ни е възможно да дадем всичката медицинска информация наведнъж и затова този блог ще бъде допълван непрекъснато, така че да обхване все повече области, където лабораторията ни може да помогне. Ще се съобразяваме и с Вашите желания да получите медицинската информация, която е най-необходима в момента.

Ние от Synevo искаме да Ви предложим допълнителна информация, за това кога и защо се правят лабораторните изследвания и какво значение могат да имат за медицинските решения. Освен това Ви предлагаме и някои съвети, как да живеете по-здравословно, за да имате лабораторни резултати в границите на нормата.