Кръвни тестове при алергии

Кръвни тестове при алергии

Кръвните тестове за алергии могат да докажат, че нещо възпламенява симптомите на алергия, а също и кое е това нещо. Така, тези тестове помагат на лекарите да изберат начина на лечение.

Видове кръвни тестове за алергии

Доказването на алергии и изключването на друга причина за непоносимост следва определена логика. Първо трябва да се докаже, че човекът със съмнителни за алергия оплаквания има истинска алергия, а не някакъв друг тип непоносимост, след това се търси доказателство за това, че определена група вещества, наистина са виновни. Накрая се доказва, кое е точното вещество причиняващо проблемите.

Правят се различни тестове за алергиите от бърз тип и за тези от бавен тип.

Тестове за измерване количеството на антитела

Когато влезете в контакт с даден алерген, тоест това към което сте свръхчувствителни, тялото произвежда антитела срещу алергена. Антителата са белтъци, които имат предназначението да ни пазят от микроби попаднали в кръвта. Те се прикрепят към разпознатите като „чужди“ молекули и стимулират клетките от имунната система да отделят химически вещества, които предизвикват възпаление в организма. Всичко това щеше да е полезно, ако не ставаше въпрос за абсолютно излишно и свръх-силно възпаление, каквото е алергията. Антитялото, което предизвиква алергичните реакции е имуноглобулин Е (IgE). Повечето кръвни тестове измерват количеството на това антитяло след стимулация на пробата с определени вещества.

Измерване реакцията на клетките

Алергиите променят нивата на някои клетки в кръвта. Едни от тях са еозинофилните бели кръвни клетки. Увеличеният брой еозинофили, обаче, може само да насочи към търсене на алергия, но не открива причинителя.

След стимулиране с даден алерген, настъпва промяна и в други клетки – лимфоцитите. Те се трансформират в лимфобласти. Тази реакция е специфична за всеки алерген и може да докаже свръхчувствителност към всеки отделен алерген. Много малко са лабораториите, които измерват лимфобластната трансформация. Методът е труден за масово приложение и затова ние използваме лабораторията ни в Берлин, която е специализирана в тази област.
HPV профилактика Synevo

Кои са веществата за стимулация?

Има стотици идентифицирани вещества, които са потенциални алергени. Лекарите избират тези, които са заподозрели след разговора с пациента. Обичайно използваните набори от подозрителни вещества са тези, които най-често причиняват алергии при хората – домашен прах, пърхот от домашни любимци, полени от дървета, трева и бурени, както и мухъл. Все неща, които ни заобикалят. Използват се вещества от храни, когато се търси алергия към вид храна. Могат да се тестват и реакции към лекарства или материали за импланти.

В какви случаи се назначават кръвни тестове за алергии?

Кожните тестове за алергии са предпочитан метод, но в някои случаи кръвните тестове се препоръчват. Кръвни тестове за алергии се назначават при следните случаи:
  • Налага се приложение на медикамент, който ще повлияе на чувствителността на кожния тест – антихистамини, кортикостероиди и някои антидепресанти;
  • Пациентът няма да понесе множеството надрасквания с игла по кожата;
  • Пациенти с нестабилно сърдечно заболяване;
  • Прием на лекарства намаляващи кръвосъсирването;
  • Не добре контролирана астма;
  • Преживяна тежка алергична реакция при предишен кожен тест;
  • Тест за проверка, дали назначеното лечение срещу алергиите действа добре и дали алергията се засилва;

Предимства и недостатъци на кръвните тестове за алергии

Предимствата са, че могат да се извършват по всяко време, не се налага одраскване или лепене на специални лепенки, по-щадящи са за малките деца, които не понасят много добре кожните тестове.

Недостатъците са свързани с по-високата цена, която НЗОК не заплаща и това, че се чака по-дълго за получаване на резултата от лабораторията – около 2 седмици.

Как се интерпретира резултата от кръвните тестове за алергии?

Позитивният резултат означава, че са открити антитела срещу специфичен антиген в кръвта на изследвания човек. Това е сигнал за повишена чувствителност към даденото вещество.

Кръвният тест може да покаже с голяма точност към кое вещество е алергичен човекът, но в същото време може да открие алергия към нещо, към което човекът никога не е проявявал симптоми на алергия.

Негативният тест показва, че изследваният индивид няма истинска алергия към тестваното вещество. Това означава, че имунната му система не реагира към заподозрения алерген и причината за непоносимостта е друга. Обаче, трябва да се има предвид, че е възможно в дадения момент на теста, имунната система да не е способна да реагира и тестът да излезе фалшиво негативен. Затова резултатите трябва да се интерпретират от лекар с опит в специалността, който взима предвид историята на заболяването и всички придружаващи състояния.

Изследвания предлагани от Synevo

Synevo предлага най-широката гама от лабораторни изследвания в областта на алергиите и хранителните непоносимости. Лабораторията ни в Берлин – IMD е един от водещите европейски центрове в тази област.

Изследването на алергичните заболявания е една от областите на специализация на IMD. Извършват се изследвания във всички видове алергични реакции. Предлагаме тестове за над 800 алергена и специфичните им IgE антитела.

Към спектъра от изследвания , предлагаме тестове за имунни и псевдоалергични реакции към храни, лекарства и химически субстанции, чрез валидирани и сертфицирани тестове като LTT и базофилна активация. Всички маркери отнасящи се за алергии, хистаминова непоносимост, цьолиакия и синдрома на пропускливите черва са налични в лабораторията ни.